خانه / قرار داد با بیمه

قرار داد با بیمه

خدمات استثنائی بیمه ایران در خانه ی کارگر غرب تهران

بیمه ایران طرف قرار داد با خانه کارگر غرب تهران

صدور حضوری و غیر حضوری  انواع  بیمه نامه های شخص ثالث، بدنه، مسئولیت، آتش سوزی و عمر.نقدی و اقساطی (بصورت کسر از حقوق ویژه ی بازنشستگان محترم و خانواده هایشان) تخفیفات۲۰درصد تخفیف بیمه بدنه ویژه اعضای خانه کارگر۵درصد تخفیف بیمه آتش سوزی ویژه ی اعضای محترم خانه کارگر (فقط با …

توضیحات بیشتر »